Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Föreningens radonvärden [2021-07-01] Efter att åtgärder vidtagits i de två lägenheter som hamnade över gränsvärdena för radon kan vi nu konstatera att samtliga lägenheter i föreningen har godkända värden.

Insektshotell [2021-07-01] För att hjälpa den biologiska mångfalden har föreningens trädgårdsgrupp låtit sätta upp två insektshotell på baksidan av pergolan. Ett insektshotell är en bra boplats för många av våra värdefulla pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor. Dessa är viktiga i trädgården på flera sätt, bland annat genom att de hjälper till att bekämpa skadeinsekter.

Individuell elmätning [2021-07-01] På årsmötet 8 juni beslöt föreningens medlemmar att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med anledning av Mikael Wendels motion angående individuell elmätning, att via Fastighetsägarna ta fram information som belyser vilka vinster respektive kostnader som ett införande kan komma att innebära för föreningen. Stämman beslöt att beslutsunderlaget ska tas fram till nästa årsmöte.

OVK – obligatorisk ventilationskontroll [2021-07-01] Föreningen är skyldig att låta genomföra en obligatorisk ventilationskontroll vart sjätte år. På grund av pandemin har den senaste kontrollen inte kunnat genomföras enligt det intervallet. I stället kommer den att utföras mot slutet av året. Mer information kommer längre fram.

Nytt filter för torktumlare [2021-07-01] Det externa filtret till den stora torktumlaren i tvättstugan har bytts ut mot ett mer funktionellt filter. Det nya sitter, liksom det förra, bakom torktumlaren och behöver rengöras efter varje användning för bästa funktion.