Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Fasadrenovering [2023-01-31] I närtid kommer styrelsen träffa de företag som efter en första sållning presenterat sina anbud för föreningen. Under samtliga möten kommer föreningens externa sakkunnige delta och samtliga anbud granskas närmare mot bakgrund av prisbild, omfattning, försäkringar och garantier samt projektlängd.

Elstatus [2023-01-31] Våra regelbundna elstatusbesiktningar har visat att vårt elnät har passerat sitt bäst-före datum. Det innebär att ledningar från gatan, elmätare samt ledningar upp till lägenheterna behöver ersättas. En stor fördel vid ett sådant byte är att alla lägenheter kan gå från 1-fas till 3-fas och öka kapaciteten för utrustning hemmavid.

Fastighetsägarnas sakkunnige kring el bistår styrelsen i arbetet och med det utökade uppdraget att skapa synergieffekter för kommande anslutning till laddstolpar, utreda om stämmans uppdrag kring IMD med mera. Eftersom elnätets status utgör grundbulten för alla andra nätberoende arbeten har frågan kring laddstolpar tills vidare bordlagts. Mer information om arbetet med elnätet kommer följa under våren, då även särskilda informationsmöten planeras

Boendeapp [2023-01-31] Styrelsen har nu tillgång till en betaversion av Fastighetsägarnas boendeapp. FÄ har dock vissa tekniska utmaningar med delar av appen vilket gjort att styrelsen i nuläget avvaktar med en lansering tills eventuella problem har kunnat undanröjas helt.

Lekplatsen [2023-01-31] Styrelsen har beställt ett nytt lekhus till lekplatsen som kommer ersätta gungorna. Vidare kommer även sanden att fräschas upp på nytt. Den nya installationen kommer innehålla färre rörliga komponenter vilket skapar större säkerhet, mindre underhåll och förhoppningsvis skänka mycket glädje till våra yngre medlemmar under lång tid framöver.

Markarbete [2023-01-31] På Freyvägen pågår för närvarande ett arbete med en stenkista under jorden. Syftet är att underlätta avrinningen från taket och förhindra att vatten kan tränga in i källaren.

Trädgårdsdag [2023-01-31] Föreningens trädgårdsdag äger rum söndagen den 7 maj. Föreningen bjuder på fika!

Årsstämma [2023-01-31] Datum för årsstämma är satt till torsdagen den 8 juni.