Brf Insjön
Styrelse
Föreningen styrs av en styrelse som väljs av medlemmarna vid varje ordinarie föreningsstämma. Ordinarie stämma hålls normalt under maj eller juni varje år. Stämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.
bt
Brf Insjöns styrelse 2021/2022

Ordförande: Ola Bergman, Sturevägen 4A, tel: 08-556 269 35

Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad, Freyvägen 2A, tel: 073-970 70 19

Sekreterare: Magnus Fredholm, Freyvägen 2B, 0733-60 33 88

KassörElin Hellman Nordblom, Freyvägen 2A, 073-960 19 40

Ledamot: Daniel Eklund, Freyvägen 2C, 0768-33 82 79

Suppleant: Margareta Palmberg, Sturevägen 4A, 070-550 04 48

HSB:s repr: Fred Åkesson, HSB Stockholm, tel: 010-442 15 05

Revisorer:Kristina Nyberg, Torsvägen 61B, tel: 073-983 76 26

 Anna Stenberg, Mazars, tel: 796 37 37

Revisorssuppleanter: Ansa Messner, Torsvägen 61B, tel: 070-922 90 47

 Åsa Thelin, Mazars, tel: 796 37 08

Valberedning: Rosemarie Eklund (ordförande), Freyvägen 2C, 073-544 99 64

 Barbro Liljebäck, Sturevägen 4C, 070-646 35 09