Brf Insjön
Styrelse
Föreningen styrs av en styrelse som väljs av medlemmarna vid varje ordinarie föreningsstämma. Ordinarie stämma hålls normalt under maj eller juni varje år. Stämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.
bt
Brf Insjöns styrelse 2017/2018

Ordförande: Ola Bergman, Sturevägen 4A, tel: 556 269 35

Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad, Freyvägen 2A

Sekreterare: Barbro Liljebäck, Sturevägen 4C

KassörFredrik Blomberg, Freyvägen 2A

Ledamot: Magnus Fägerblad, Freyvägen 2C, tel: 717 51 71

Suppleant: Rosemarie Eklund, Freyvägen 2C

HSB:s repr: Josef Ingrosso, HSB Stockholm, tel: 010-442 12 45

HSB:s repr (suppl): Fredrik Berg, HSB Stockholm, tel: 010-442 15 59

Revisorer:Lena Dennryd, Sturevägen 4A, tel: 717 11 65

 Anna Stenberg, Mazars, tel: 796 37 37

Revisorssuppleanter: Kristina Nyberg, Torsvägen 61B

 Åsa Thelin, Mazars, tel: 796 37 08

Valberedning: Filip Edström, Freyvägen 2C, tel: 070-768 08 01