Brf Insjön
Styrelse
Föreningen styrs av en styrelse som väljs av medlemmarna vid varje ordinarie föreningsstämma. Ordinarie stämma hålls normalt under maj eller juni varje år. Stämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.
bt
Brf Insjöns styrelse 2018/2019

Ordförande: Ola Bergman, Sturevägen 4A, tel: 556 269 35

Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad, Freyvägen 2A, tel: 073-970 70 19

Sekreterare: Barbro Liljebäck, Sturevägen 4C

KassörFredrik Blomberg, Freyvägen 2A, tel: 073-968 54 38

Ledamot: Anders Brinkman, Freyvägen 2A

Suppleant: Rosemarie Eklund, Freyvägen 2C

HSB:s repr: Josef Ingrosso, HSB Stockholm, tel: 010-442 12 45

HSB:s repr (suppl): Fredrik Berg, HSB Stockholm, tel: 010-442 15 59

Revisorer:Kristina Nyberg, Torsvägen 61B, tel: 073-983 76 26

 Anna Stenberg, Mazars, tel: 796 37 37

Revisorssuppleanter: Ansa Messner, Torsvägen 61B, tel: 070-922 90 47

 Åsa Thelin, Mazars, tel: 796 37 08

Valberedning: Filip Edström, Freyvägen 2C, tel: 073-095 71 09

 Johan Krogh (sammankallande), 073-320 69 61