Styrelse
Föreningen styrs av en styrelse som väljs av medlemmarna vid varje ordinarie föreningsstämma. Ordinarie stämma hålls normalt under maj eller juni varje år. Stämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.
bt
Brf Insjöns styrelse 2023/2024

Ordförande: Martin Klug, Torsvägen 61C, tel: 073-440 82 80

Vice ordförande: Mika Ferraresi, Sturevägen 4C, 070-713 37 79

KassörCarl-Hampus Lundberg, Torsvägen 61A, 070-527 03 79

Suppleant: Kristina Nyberg, Torsvägen 61B, tel: 072-830 18 70

Suppleant: Marie Jacobsson, Torsvägen 61C, tel:0709-372088

HSB:s repr: Jonathan Wiklund, HSB Stockholm, 010-442 14 30

Använd kontaktformuläret för att skicka epost till styrelsen.

Revisorer:Magnus Grimborg, Freyvägen 2C, tel: 070-593 53 13

 Anna Stenberg, Mazars, tel: 796 37 37

Revisorssuppleant: Annika Forsberg, Freyvägen 2C, tel: 08-717 23 33

Valberedning: Magnus Fägerblad (ordförande), Freyvägen 2C, ‭070-647 47 84‬

 Isabella Lee, Sturevägen 4C, 073-509 65 61