Årsredovisning och stadgar
Här återfinns den senaste årsredovisningen för Brf Insjön. Årsredovisning för föregående år finns normalt att tillgå från tiden för föreningens ordinarie årsstämma, det vill säga slutet av maj/början av juni.
bt
Föreningens ekonomi och regelverk

Årsredovisning, stadgar och ordningsregler

Utskrifter av årsmötesprotokoll kan beställas av styrelsen.