Brf Insjön
Förvaltning
Inom begreppet förvaltning ryms allt som rör drift och skötsel av föreningen, stort som smått. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens förvaltning och till sin hjälp har den ett antal specialister på olika områden.
bt
Så här sköts förvaltningen av Brf Insjön

Ekonomisk och teknisk/administrativ förvaltning

Fastighetsägarna sköter föreningens ekonomi- och fastighetsförvaltning. Bland annat handlägger de överlåtelser av lägenheter, pantförskrivningar, ansökningar om uthyrning i andra hand, försäkringsskador och kölistor för p-plats och extraförråd.

Postadress: Box 12871, 112 98 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 14

Förvaltare: Kristin Andersson, tel 08-617 77 01, telefontid: måndag, onsdag och fredag kl 09.00–11.00, e-post: använd formuläret på kontaktsidan.
Avgifter, hyror, p-platser och förråd: Eva Reithmeier, tel: 08-617 76 49, telefontid: måndag–fredag kl 09.00–11.30, e-post: använd formuläret på kontaktsidan.

Fastighetsskötsel och felanmälan

Nacka Drift & Skötsel AB svarar för föreningens fastighetsskötsel och felanmälan. Hit vänder man sig även för att anmäla förlorade nyckelbrickor och för att beställa nya brickor.

Besöksadress: Stenhuggarvägen 4Y
Postadress: 132 38 Saltsjö-Boo
Telefon: 070-729 62 92


Trädgårdsskötsel

Dirigo sköter föreningens trädgård.

Adress: Västbergavägen 24, 126 30 Hägersten
Telefon: 08-30 55 55


Städning

Tarjas AB sköter städningen av trapphus och källargångar. Hur ofta det sker beror på årstiden, det vill säga vintertid är städningen mer frekvent än sommartid.
Adress: St Eriksgatan 83, 113 32 Stockholm

Telefon: 08-31 93 09