Brf Insjön
Felanmälan
Beroende på problemens art sker felanmälan till olika ställen. Rör det våra hus och det som hör till dem är det Nacka Drift & Skötsel, och ibland deras jour, som ska kontaktas. I vissa fall sker felrapporteringen med automatik. Problem med kabel-tv rapporteras till com hem AB.
bt
Vem kontaktar man

Felanmälan sker till Nacka Drift & Skötsel AB på telefon 070-729 62 92 måndag–fredag kl 08.00–16.00. Du kan även använda dig av formuläret för felanmälan på deras webbplats. Observera att även om funktionen är tillgänglig dygnet runt så läses dessa anmälningar bara under samma tider som den vanliga felanmälan har öppet. Utanför dessa tider görs anmälan till jouren på telefon 08-18 70 00.

Tänk på att jourutryckningar kostar pengar. Om det går, vänta med din felanmälan till ordinarie arbetstid.

I pannrummet finns ett automatlarm installerat. Det är kopplat till jourcentralen. Följande fel larmas:

• Avvikande vattentemperatur
• Radiatorpumparna ur funktion
• Varmvattenpumpen ur funktion

Normalt sett behöver vi alltså inte ringa om elementen blir kalla eller om varmvattnet uteblir.

Felanmälan kabel-TV Vår leverantör är com hem AB. Vid problem med kanalerna eller störningar i nätet, kontakta kundtjänst på telefon 0771–55 00 00 (samtalskostnad motsvarande ett sverigesamtal) Öppet: Vardagar: 08.00–21.00. Lördag, söndag och helgdag: 10.00–21.00.
E-post: kundservice@comhem.com

Försäkringar och vattenskador Brf Insjön har tecknat ett gemensamt bostadsrätttillägg hos Folksam. Det innebär att respektive medlem inte behöver komplettera sin hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg. Skador som täcks av försäkringen ska anmälas till Brf Insjöns förvaltare, Fastighetsägarna Stockholm. Kontaktuppgifter till förvaltningen finns på anslagstavlorna i portarna, samt under rubriken Förvaltning. Försäkringsvillkoren har tidigare delats ut till samtliga medlemmar och finns dessutom här. Kostnader för besiktning och annat som följer med skadorna faktureras medlemmen ifråga.