Brf Insjön
Aktuellt i Brf Insjön
Här återfinns all information om vad som händer för tillfället i Brf Insjön. För att smidigt och snabbt få reda på när något nytt händer föreslår vi att du anmäler dig till föreningens nyhetsbrev.
bt
Nyheter

Matavfallet [2019-10-07] Det är glädjande att se hur väl sorteringen av matavfall fallit ut. För den som ännu inte börjat sortera finns påshållare att hämta i mangelrummet i Sturevägshuset. Genom att sortera matavfallet gör vi miljön en tjänst samtidigt som kostnaderna för sophantering blir lägre för föreningen.

Trädgårdsdag 20 oktober [2019-10-07] Tillsammans gör vi iordning vår trädgård inför vintervilan. Passa på att fixa fint tillsammans och samtidigt träffa grannar/lära känna nya grannar i föreningen på höstens trädgårdsdag. Väl mött i trädgården söndagen den 20 oktober kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Container för grovsopor [2019-10-07] I samband med föreningens trädgårdsdag kommer vi att ställa upp en container för grovsopor på gården. Passa på att slänga sådant som är skrymmande där. Containern finns på plats från och med fredag 18 oktober. Elavfall, miljöfarligt avfall och bildäck får dock inte slängas i containern.

Biblioteket avvecklas [2019-10-07] Det lilla ”biblioteket” i mangelrummet där medlemmar kunnat hämta och lämna böcker kommer att avvecklas. Anledningen är brandsäkerhetsskäl och det faktum att det utnyttjats i mycket ringa omfattning. Passa på att hämta de böcker du vill ha. Efter 20 oktober kommer de att skickas till återvinning.

Brandvarnare [2019-10-07] Tänk på att se till att du har brandvarnare i din lägenhet och att de är försedda med fungerande batterier.

Ny förvaltare [2019-09-23] Johan Södergren på Fastighetsägarna är föreningens nya förvaltare. Kontaktuppgifter och telefontider finns under rubriken Förvaltning.

Nu ska vårt matavfall komma till nytta [2019-09-23] På stämman i våras beslutade Brf Insjöns medlemmar att vi vill vara med och bidra till en bättre miljö och minska behovet av fossila drivmedel och konstgödsel. Därför ska vi börja sortera ut vårt matavfall och slänga det i bruna kärl som placerats bland övriga sopkärl i sophuset på gården. Förutom miljövinsten innebär detta även minskade kostnader för föreningen. Kommunen kommer och tömmer kärlen med matavfall regelbundet. 

Den nya rutinen med att sortera matavfall börjar 23 september 2019. 

Material
Startpaket med påshållare och påsar kan hämtas i mangelrummet i Sturevägshusets källare. 
Påshållaren ska användas för att lufta påsen vilket gör att fukten från matavfallet avdunstar. 
Påsen bör bytas efter max 3 dagar. Lägg då påsen med matavfall i ett av de bruna kärlen i sophuset.
Nya matavfallspåsar finns att hämta i Saltsjöbadens Centrum, på ICA Supermarket (i kassan) samt på biblioteket (i disken). 

Rätt sorterat
Det är viktigt att endast matavfall läggs i matavfallspåsarna – följ sorteringsanvisningarna som finns på matavfallspåsen och i broschyren. Plast får till exempel inte läggas i eller runt påsen, det skapar problem i behandlingsanläggningen. Upprepad felsortering kommer att innebära extrahämtning mot avgift. Kontakta styrelsen för frågor om avfallshanteringen i fastigheten.

Informationsbroschyr och påsar har delats ut till samtliga medlemmar. Läs mer om matavfallsinsamlingen hos Nacka kommun.

Bortplockade cyklar [2009-08-31] På trädgårdsdagen i våras plockade föreningen undan ett antal omärkta cyklar. Om ingen gör anspråk på dessa kommer de att skickas till återvinning i början av november. Tänk på att kontrollera så att det inte är din cykel som sorterats bort.

Kvarglömd tvätt [2009-08-31]Det finns en hel del tvätt som glömts kvar i tvättstugan. Den finns nu i mangelrummet, så se gärna efter om något tillhör dig. Tvätt ej hämtad inom tre månader kommer att återvinnas.

Elbilsladdning [2009-08-31] Intresset för att kunna ladda sin elbil har ökat i föreningen. Vi tittar på vilka alternativ som finns för oss. För att få en bättre bild av hur behovet ser ut i föreningen kommer vi att gå ut med en enkät till samtliga medlemmar.

Rökning och fimpar [2019-06-19] Det slängs cigarettfimpar på föreningens mark. Dels är det ingen vacker syn, dels är det inte lämpligt med tanke på att det finns små barn i föreningen som kan få i sig dem. Vi ber därför rökarna i fråga att ta hand om sina fimpar. Vi ber även er som röker på balkongerna tänka på att röken lätt letar sig in till grannarna och medför obehag.

Blomvattning [2019-06-19] Det har gjorts sommarfint med plantering av blommor i krukor vid våra entréer och uteplatser. Hjälp gärna till med vattningen av dem under de kommande månaderna. Vattenkannor finns i portarna och vatten finns i kranen som sitter på Sturevägshusets fasad som vetter in mot gården.

Cykelstölder [2019-06-19] Under tisdagen stals två stycken cyklar på innergården. En svart mountainbike och en grön mountainbike för barn. Kontakta gärna styrelsen om du sett något i samband med detta.

Kompost till hösten [2019-06-19] På Brf Insjöns årsstämma 4 juni beslöt föreningens medlemmar att ge bifall till den inkomna motionen om att börja med kärl för matavfallsåtervinning i sophuset. Föreningen kommer därför att inleda en provperiod till hösten. Mer information om detta kommer längre fram.

Delvis ny styrelse [2019-06-05] Vid föreningens ordinarie stämma 4 juni valdes Anders Brinkman in i styrelsen som ordinarie ledamot. 

 • Ordförande: Ola Bergman
 • Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad
 • Sekreterare: Barbro Liljebäck
 • Kassör: Fredrik Blomberg
 • Ledamot: Anders Brinkman
 • Ledamot (HSB): Josef Ingrosso
 • Suppleant: Rosemarie Eklund
 • Revisorer: Kristina Nyberg och Anna Stenberg (Mazars)
 • Revisorssuppleanter: Ansa Messner och Åsa Thelin (Mazars)
 • Valberedning: Johan Krogh (sammankallande) och Filip Edström

Tvättstugan [2019-05-29] Det har kommit klagomål från flera medlemmar om att tvättstugan inte lämnas i det skick som är önskvärt. Tänk på att hålla dig inom den tid du bokat och att städa efter dig efter avslutat pass. Gör rent tvättmedelsfacken i tvättmaskinerna, rensa filtret i torktumlaren och städa av golvet.

Fuktlarm [2019-05-29] Merparten av batterierna i de fuktlarm som installerats i lägenheterna är nu bytta. Vi ber de medlemmar som inte fått detta gjort att snarast ombesörja detta. Ett fungerande fuktlarm är ett mycket bra sätt att upptäcka en vattenläcka i ett tidigt skede och därmed undvika kostsamma skador.

Årsstämma 4 juni [2019-05-20] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum tisdag 4 juni kl 19.00. Kallelse sätts upp i portarna. Kallelse, liksom övriga årsmöteshandlingar, finns att ladda ner här. Den som önskar utskrifter av handlingarna kan kontakta styrelsen.

Trädgårdsdag 5 maj [2019-04-15] Vår trädgård behöver göras i ordning inför sommaren. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på vårens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 5 maj kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Container för grovsopor [2019-04-15] I samband med föreningens trädgårdsdag kommer vi att ställa upp en container för grovsopor på gården. Passa på att slänga sådant som är skrymmande där. Containern finns på plats från och med fredag 3 maj.

Tänk på att följande inte får kastas i containern:

• Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
• Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
• Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
• Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
• Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
• Däck.
• Farligt avfall – målarfärg, • kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Märkning av cyklar och barnvagnar [2019-04-15] Våra källarutrymmen och cykelställ behöver rensas. Därför ber vi samtliga medlemmar att senast 4 maj märka upp sina cyklar och barnvagnar som förvaras i cykelrummen, barnvagnsrummen eller cykelställen utomhus med namn och lägenhetsnummer. Tänk även på att ta bort eventuella lås som lämnats fastlåsta i cykelställen. Därefter kommer omärkta cyklar och barnvagnar, liksom övriga saker som enligt föreningens ordningsregler inte ska förvaras i källarna – till exempel möbler, leksaker och byggmaterial – att kastas.

Dags att sopa parkeringen [2019-03-28] Torsdag 4 april kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp innan dess sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Målning av tvättstugan [2019-02-24] Pigmenta Måleri kommer att måla om föreningens tvättstuga. Tvättstugan kommer inte gå att nyttja mellan 11/3 och 14/3 (ingen tid på dygnet). Den 15/3 går det bra att tvätta igen. Arbetet sker från kl 07.00 till 16.00. Tak, väggar, snickerier samt klack där maskinerna står kommer att målas. Vid frågor ring Lars Glassel/Pigmenta Måleri AB, tel 0735004372.

Avslutning av radonmätning [2019-02-23] Tack till er som deltagit i radonmätningen. Radonmätarna delades ut i början av december och mätning ska ske under minst två månader, så för många är mätningen klar nu. Vänligen följ instruktionen om hur man avslutar mätningen och skicka in dosorna i bifogat kuvert.

Datum för årsmöte [2019-01-17] Brf Insjöns ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum 4 juni 2019, kl 19.00. Platsen är som vanligt föreningslokalen på Freyvägen. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut inför stämman.

Återvinning av julgranar [2019-01-03] Julgranar får inte lämnas i föreningens sophus eller på gården, men när julen är över hjälper Nacka kommun dig att bli av med din julgran. Lördag 12 januari och söndag 13 januari klockan 11–17 finns containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i kommunen. Insamlingsplatserna är bemannade med personal som hjälper till att lasta din gran. För Brf Insjön är närmaste insamlingsplats parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen.

Du kan även lämna din gran till återvinningscentralerna i Boo, Älta och Östervik.

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka två månader.

Laddning av elbilar [2019-01-03] Det har kommit önskemål om att kunna ladda elbilar via motorvärmaruttagen på parkeringen. Vår nuvarande motorvärmaranläggning är dock inte alls lämpad för ändamålet. I och med att installationen inte är gjord med laddning i åtanke finns det flera saker som kan gå fel och orsaka brand. Skulle så ske finns det dessutom inte någon försäkring som täcker skadorna. Mot bakgrund av detta måste vi införa ett generellt förbud mot laddning från motorvärmaranläggningen som den ser ut idag.

Däremot kommer vi att se vad som går att göra för att ordna laddplatser i föreningen. Vi kommer att undersöka hur stort intresset är och vilka lösningar som finns för vårt behov. Vi ber er som är intresserade att meddela detta till styrelsen.

Julen närmar sig med stormsteg [2018-12-13] Jul är ljusens stora högtid men tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmånaden beror på levande ljus. Snälla kontrollera era brandvarnare och lämna aldrig levande ljus obevakade.

Nödutgång i föreningslokalen [2018-12-13] 19-20 december kommer en nödutgång att monteras för föreningslokalen på Freyvägen. På grund av arbetet med denna kan lokalen inte bokas dessa båda dagar.

Radonmätning [2018-12-13] Det genomförs just nu en radonmätning i våra hus. Dosor för mätning har delats ut till 27 av föreningens lägenheter. Tänk på att sätta upp dessa enligt instruktionerna. Mätningen pågår under en längre tid, vilket gör att resultatet kommer att kunna redovisas först under våren.

Avgifter 2019 [2018-12-12] Från med årsskiftet kommer månadsavgifterna att höjas med två procent.

Nya stadgar [2018-09-15] De nya stadgar som föreningens medlemmar beslutade om vid två föreningsstämmor under våren har nu registrerats av Bolagsverket.

Trädgårdsdag 7 oktober [2018-09-15] Det är dags att låta vår trädgård gå i vintervila och det finns en del göromål som behöver utföras. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på höstens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 7 oktober kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Container för grovsopor [2018-09-15] I samband med föreningens trädgårdsdag kommer vi att ställa upp en container för grovsopor på gården. Passa på att slänga sådant som är skrymmande där. Containern finns på plats från och med fredag 5 oktober. Elavfall, miljöfarligt avfall och bildäck får dock inte slängas i containern.

Ny avfuktare [2018-09-15] Vi har köpt in en ny avfuktare till det större torkrummet i tvättstugan. Tanken är att utvärdera resultatet under en tid, för att sedan gå vidare med det andra torkrummet.

Totalt eldningsförbud i Stockholms län [2018-07-25] Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Stockholms län. Det utökade eldningsförbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 25 juli 2018 och varar tills vidare.

Hög brandrisk [2018-07-18] Det är väldigt torrt för tillfället och Länsstyrelsen har infört eldningsförbud tills vidare i hela länet. Med detta som bakgrund ber vi samtliga medlemmar att iaktta försiktighet och inte grilla i trädgården.

Säkerhetsdörrar [2018-06-01] Fastighetsägarna har erbjudit sig att försöka ordna ett bra pris på säkerhetsdörrar för medlemmar i föreningen. Om tillräckligt många är intresserade går det att pressa priset. Intresserade kan anmäla sitt intresse till ordförande Ola Bergman senast 7/6. Antingen via formuläret på kontaktsidan eller med en lapp i brevlådan (Sturevägen 4A, högst upp).

Ny tvättmaskin på gång [2018-06-01] Den lilla tvättmaskinen i föreningens tvättstuga har efter tolv år gått sönder på ett sätt så att det inte är värt att reparera den. En ny maskin är beställd och beräknas levereras omkring 18/6.

Blomvattning [2018-06-01] Kristina Nyberg har gjort sommarfint med plantering av blommor i krukor vid våra entréer och uteplatser. Hjälp gärna till med vattningen av dem under de kommande månaderna. Vattenkannor finns i portarna och vatten finns i kranen som sitter på Sturevägshusets fasad som vetter in mot gården.

Inga förpackningar i tidningsåtervinningen [2018-06-01] Undvik att slänga kartonger och andra förpackningar i tidningsåtervinningen. Suez som hämtar tidningarna tar inte med förpackningar, vilket gör att det medför extra kostnader för föreningen och dess medlemmar när kartongerna måste transporteras bort separat.

Kvarglömd tvätt [2018-06-01] Det finns en hel del tvätt som glömts kvar i tvättstugan. Se efter om något är ditt. Det som är kvar kommer att kastas inom kort.

Årsstämma 31 maj [2018-05-16] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum torsdag 31 maj kl 19.00. Kallelse delas ut till samtliga medlemmar. Övriga årsmöteshandlingar finns att ladda ner här. Den som önskar utskrifter av handlingarna kan kontakta styrelsen.

Dags att sopa din p-plats [2018-04-19] Inom kort kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna – senast tisdag 24 april – så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Källarförråden på Torsvägen [2018-04-19] I höstas trängde vatten in i den del av källaren i Torsvägenhuset där lägenhetsförråden finns. Sedan vi låtit genomföra en omledning av en dagvattenledning har problemet upphört. Men i och med att det handlar om ledningar under jord är det svårt att med hundraprocentig säkerhet säga att problemet är löst. Vi ber därför er som har förråd på Torsvägen att vara extra uppmärksamma på fukt de kommande månaderna. Tänk på att inte ställa saker som kan skadas av vatten direkt på golvet.

Årsmöte 31 maj [2018-04-19] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum torsdag 31 maj kl 19.00. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att distribueras längre fram.

Trädgårdsdag 6 maj [2018-04-19] Vår trädgård behöver göras i ordning inför sommaren. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på vårens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 6 maj kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Delvis ny styrelse [2018-02-06] Vid föreningens extrastämma 30 januari valdes Fredrik Blomberg in i styrelsen som ordinarie ledamot. Kristina Nyberg valdes som revisorssuppleant. 

 • Ordförande: Ola Bergman
 • Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad
 • Sekreterare: Barbro Liljebäck
 • Kassör: Fredrik Blomberg
 • Ledamot: Magnus Fägerblad
 • Ledamot (HSB): Josef Ingrosso
 • Suppleant: Rosemarie Eklund
 • Revisorer: Lena Dennryd och Anna Stenberg (Mazars)
 • Revisorssuppleanter: Kristina Nyberg och Åsa Thelin (Mazars)
 • Valberedning: Sven Claesson (sammankallande) och Filip Edström

Första steget mot nya stadgar [2018-02-06] På föreningens extrastämma valde medlemmarna även att anta det förslag till nya stadgar som HSB tagit fram. För att beslutet att ändra stadgarna ska bli giltigt krävs att även den ordinarie stämman i år väljer att anta förslaget.
Dörrstängare Torsvägen [2018-02-06] Under senare tid har det förekommit att dörrstängarna till källardörrarna på Torsvägen lossats. Detta får inte göras. Dels äventyrar det brandsäkerheten i våra hus, dels innebär det extra kostnader föreningens medlemmar när fastighetsskötarna måste montera tillbaka dem.
Sopsortering [2018-02-06] Tänk på att inte använda föreningens sopkärl i sophuset för att kasta sådant som hör hemma på återvinningsstationerna eller återvinningscentralen. Återvinningsstationer finns dels vid korsningen mellan Saltsjöbaden Centrum och Circle K, dels vid Stockholmsvägen/Igelbodavägen. Där går det att lämna bland annat förpackningar, glas och kläder. Närmaste återvinningscentral där man avgiftsfritt kan lämna bland annat grovsopor, el-avfall och farligt avfall finns i Östervik.
Datum för årsmöte [2018-02-06] Brf Insjöns ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum 31 maj 2018, kl 19.00. Platsen är som vanligt föreningslokalen på Freyvägen. Kallelse kommer att skickas ut inför stämman.

Kallelse extrastämma [2018-01-16] 1 juli 2016 trädde lagändringar i kraft i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. I övergångsbestämmelserna till lagen om ekonomiska föreningar anges att om föreningens stadgar strider mot lag så ska styrelsen till en föreningsstämma som ska hållas senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna så att de överensstämmer med lag. Med anledning av detta har HSB tagit fram nya stadgar för Brf Insjön, stadgar som uppfyller de nya kraven. För att stadgarna ska kunna ändras krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor.

Härom året minskades antalet ledamöter i styrelsen. Förändringar i arbetsbelastningen gör nu att det finns behov att välja in en ny ledamot i styrelsen. Valberedningen har tagit fram förslag. I och med att valberedningens förslag till ny ledamot är nuvarande revisorssuppleant kommer även ett fyllnadsval för posten som revisorssuppleant att behöva göras.

 • Tid: tisdag 30 januari 2018, kl 19.00
 • Plats: föreningslokalen, baksidan Freyvägen 2C
 • Dagordning

Återvinning av julgranar [2018-01-04] När julen är över hjälper Nacka kommun dig att bli av med din julgran. Lördag 13 januari och söndag 14 januari klockan 11–17 finns containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i kommunen. Insamlingsplatserna är bemannade med personal som hjälper till att lasta din gran. För Brf Insjön är närmaste insamlingsplats parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen.

Du kan även lämna din gran till återvinningscentralerna i Boo eller Östervik.

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka två månader.

Julgranar får inte lämnas i föreningens sophus eller på gården.

Avgifter och hyror 2018 [2017-12-07] Avgifterna kommer att vara oförändrade under 2018 men hyran för parkeringsplats höjs till 250 kr/månad från 1 januari 2018.

Julen närmar sig med stormsteg [2017-12-07] Jul är ljusens stora högtid men tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmånaden beror på levande ljus. Snälla kontrollera era brandvarnare och lämna aldrig levande ljus obevakade.

Trädgårdsdag 15 oktober [2017-10-08] Tillsammans gör vi i ordning vår trädgård inför vintervilan. Passa på att fixa fint tillsammans och samtidigt träffa grannar/lära känna nya grannar i föreningen på höstens trädgårdsdag. Väl mött i trädgården söndagen den 15 oktober kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika. Har du grill, leksaker eller annat löst ute på vår gemensamma gård? Tag hand om det. Allt löst kommer att plockas bort på trädgårdsdagen.

Håll portarna stängda [2017-10-08] Portar och källardörrar får inte lämnas öppna. Låssystemet finns där för att minska inbrottsrisken och dörrarna får därför inte ställas upp. Dessutom medför öppna portar ökade värmekostnader, något som i slutänden drabbar samtliga boende i föreningen.

Elbesiktning [2017-10-08] Under oktober kommer vi att genomföra en besiktning för att utröna statusen på föreningens elnät. Detta görs vart femte år för att säkerställa att nätet är i gott skick. Besiktningen kommer att utföras av JN El. Vi kommer att behöva tillträde till vissa lägenheter. Dessa kommer att aviseras separat.

Vatteninträngning på Torsvägen [2017-10-08] Arbetet med att lokalisera orsaken till vatteninträngningen bland förråden på Torsvägen fortgår. Sannolikt härrör problemet från de dagvattenledningar som från taket går ner under huset. Under tiden arbetet pågår har en temporär lösning installerats där det mest utsatta röret avlastas. Inom kort kommer uttorkning att påbörjas.

Nytt ljud vid järnvägsövergången [2017-10-04] Efter kontakt med SL har Tobias Murray på Freyvägen fått besked om att klockorna vid järnvägsövergången kommer att bytas ut mot sådana med behagligare ljud. Dock kommer det att dröja ett tag eftersom leverantören har lång leveranstid.

Vatteninträngning Torsvägen [2017-09-22] Vi har idag upptäckt vatteninträngning bland lägenhetsförråden på Torsvägen. Du som har förråd där bör så snart som möjligt kontrollera om du tillhör dem som drabbats. Vi kommer att behöva tillgång till de förråd som fått in vatten, och ber därför berörda förrådsinnehavare att kontakta föreningens förvaltare Kristin Andersson, tel 08-617 77 29.

Utökade tvättider [2017-09-13] Tiderna i tvättstugan har utökats med ett pass. Numera går det även att boka kl 16–18 på söndagar.

Vattning [2017-06-30] Kristina Nyberg har även i år gjort ett fantastiskt jobb med att iordningställa alla blomkrukor i trädgården och vid entréerna. För att blommorna ska hålla sig fina behövs det hjälp med vattning. Vattenkannor finns i portarna och vatten finns i kranen som sitter på fasaden på Sturevägshuset in mot gården.

Fimpar [2017-06-30] Det slängs cigarettfimpar på föreningens mark. Dels är det ingen vacker syn, dels är det inte lämpligt med tanke på att det finns små barn i föreningen som kan få i sig dem. Vi ber därför rökarna i fråga att ta hand om sina fimpar.

Sophuset [2017-06-30] För allas trevnad ber vi alla föreningens medlemmar att tänka på att inte överlasta kärlen i sophuset. Om locken inte går att stänga sprider sig snabbt lukten av gamla sopor. Det gör även att råttor dras dit.

Årsstämma 1 juni [2017-05-17] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum torsdag 1 juni kl 19.00. Kallelse och årsredovisning finns nu tillgängliga.

Sophantering [2017-05-04] Eftersom det tycks råda en del oklarheter om vad som får slängas i föreningens sophus på gården påminner vi om att grovsopor och återvinning inte ska slängas där, utan för dessa hänvisar vi till återvinningsstationerna vid Igelbodavägen/Stockholmsvägen och Saltsjöbadens centrum respektive återvinningscentralen i Östervik. När sådant som inte är hushållssopor slängs i sophuset medför det extrakostnader för föreningen, kostnader som i förlängningen landar på föreningens medlemmar.

Märkning av cyklar och barnvagnar [2017-04-10] Våra källarutrymmen och cykelställ behöver rensas. Därför ber vi samtliga medlemmar att senast 22 april märka upp sina cyklar och barnvagnar som förvaras i cykelrummen, barnvagnsrummen eller cykelställen utomhus med namn. Tänk även på att ta bort eventuella lås som lämnats fastlåsta i cykelställen. Därefter kommer omärkta cyklar och barnvagnar, liksom övriga saker som enligt föreningens ordningsregler inte ska förvaras i källarna – till exempel möbler, leksaker och byggmaterial – att kastas.

Trädgårdsdag 23 april [2017-04-10] Vår i luften! Med andra ord dags för Brf Insjöns trädgårdsdag då vi tillsammans tar ut trädgårdsmöblerna, gör fint i föreningens trädgård och på allmänna ytor. Vi träffas söndagen den 23 april kl. 10.00 inne på gården. Föreningen bjuder på korv och fika.

Föreningslokalen stängd [2017-04-04] Under tiden arbetet med att slipa golven i trapphusen och källargångarna pågår kommer entreprenören att använda föreningslokalen och den kommer därmed inte vara möjlig att boka.

Dags att sopa parkeringen [2017-03-29] Parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas tisdag 4 april. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp innan detta datum sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Slipning av golv [2017-03-29] Med start vecka 14 kommer N.T.S. att börja slipa golv och trappor i samtliga portar och källargångar. Arbetet inleds på Freyvägen och beräknad tidsåtgång kommer att vara en till två veckor per trapphus. Slipningen kommer att innebära slipmaskiner som låter, men arbetet kommer bara att utföras dagtid på vardagar.

Viktiga datum [2017-03-26] Vårens trädgårdsdag är inplanerad söndag 23 april, kl 10.00. Föreningens årsmöte äger rum torsdag 1 juni, kl 19.00.

Fuktlarm [2017-03-22] De fuktlarm som installerats i samtliga lägenheter drivs av batterier. Dessa håller i cirka två år. När det blir dags för batteribyte kommer föreningens fastighetsskötare att ombesörja detta.

Ny förvaltare [2017-03-02] Kristin Andersson på Fastighetsägarna är föreningens nya förvaltare. Kontaktuppgifter och telefontider finns under rubriken Förvaltning.

Batteriåtervinningen flyttad [2017-02-27] Den röda batteriholken som tidigare satt i grovsoprummet finns nu ute i källargången på Sturevägen. Där går det bra att lämna förbrukade batterier.

Fuktlarm installeras i alla lägenheter [2017-02-22] Fuktlarmen installeras i förebyggande syfte. De flesta vattenskador uppstår på grund av läckande diskmaskiner och larmen hjälper föreningen undvika stora kostnader på grund av läckage, vilket spar pengar åt oss alla boende. Snälla var hemma/lämna nyckel så larmen kan installeras.

Snösläde inköpt [2017-01-24] För att underlätta för dem som skottar runt sina bilar har föreningen köpt in en snösläde. Den förvaras i mangelrummet på Sturevägen. Låna den gärna, men se till att ställa tillbaka den på sin plats så att andra kan använda den.

Grovsoprummet avvecklas [2016-11-23] På Brf Insjöns årsmöte 2 juni beslöt medlemmarna att bifalla den inkomna motionen om att stänga grovsoprummet. Vecka 49 görs den sista tömningen innan grovsoprummet avvecklas. Tidningsåtervinningen kommer att fortsätta finnas kvar. Den flyttar bara tvärs över källargången till det förråd som finns där. Tänk på att grovsopor och återvinning inte ska slängas i sophuset på gården, utan för dessa hänvisar vi till återvinningsstationerna vid Igelbodavägen/Stockholmsvägen och Saltsjöbaden centrum respektive återvinningscentralen i Östervik.

Böcker bortskänkes [2016-11-23] Ett trevligt initiativ är den möjlighet att byta böcker som ordnats i mangelrummet på Sturevägen. Just nu växer dock antalet böcker så att det är svårt att få plats, så passa gärna på att hämta några böcker du inte läst.

Avgifter 2017 [2016-11-23] För 2017 kommer månadsavgifterna att sänkas med tre procent.

Mopedparkering [2016-11-23] Inom kort kommer arbetet med att anlägga en mopedparkering att på börjas. Den kommer att placeras i anslutning till den cykelparkering som finns på gården, på baksidan av Freyvägen 2B.

Brandsäkerhet i juletid [2016-11-23] Inför advent och jul kan det vara bra att ägna brandsäkerheten en extra tanke. Läs gärna ”Goda råd om ljus i juletid”, ett informationblad från Brandskyddsföreningen. Det innehåller råd för att förebygga risken för bränder i våra bostäder.

Försenad stamspoling [2016-11-10] Vädret och trafiksituationen påverkar den stamspolning som planerats för torsdag 10 november. Masab som utför arbetet har problem att ta sig till Saltsjöbaden. De hoppas kunna påbörja spolningen efter lunch, men kan i nuläget inte lova någonting bestämt. [Uppdatering kl 11.15] Dagens stamspolning flyttas till 16 november. Masab aviserar på nytt och lämnar tillbaka nycklar. Observera att ändringen av dag endast berör de lägenheter där stammarna skulle ha spolats 10 november.

Trädgårdsdag söndag 16 oktober [2016-10-12] Tillsammans gör vi iordning vår trädgård inför vintervilan. Passa på att fixa fint tillsammans och samtidigt träffa grannar/lära känna nya grannar i föreningen på höstens trädgårdsdag. Väl mött i trädgården söndagen den 16 oktober kl. 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika. Har du grill, leksaker eller annat löst ute på vår gemensamma gård? Tag hand om det. Allt löst kommer att plockas bort på trädgårdsdagen.

Grovsoprummet [2016-06-10] På Brf Insjöns årsmöte 2 juni beslöt medlemmarna att bifalla den inkomna motionen om att stänga grovsoprummet. Avvecklingen av grovsovrummet kommer att ske under hösten, efter att styrelsen undersökt möjligheten att flytta på och behålla tidningsåtervinningen.

Styrelsen 2016/2017 [2016-06-10] Sedan årsmötet består Brf Insjöns styrelse av Ola Bergman (ordf), Magnus Fägerblad (v ordf), Barbro Liljebäck (sekr), Maggie Hård af Segerstad (ledamot), Rosemarie Eklund (suppl), Rose-Marie Axenstam (HSB:s repr). Revisorer är Lena Dennryd och Anna Stenberg. Revisorssuppleanter är Kristina Nyberg och Åsa Thelin. Valberedningen utgörs av Ansa Messner och Kerstin Bridgeman-Williams.

Föreningslokalen [2016-06-10] Arbetet med att renovera köket i föreningslokalen är nu slutfört. Det är därmed åter möjligt för föreningens medlemmar att boka lokalen.

Vattning [2016-06-10] Kristina Nyberg har gjort ett fantastiskt jobb med att iordningställa alla blomkrukor i trädgården och vid entréerna. För att blommorna ska hålla sig fina behövs det hjälp med vattning. Vattenkannor finns i portarna och vatten finns i kranen som sitter på fasaden på Sturevägshuset in mot gården.

Fimpar [2016-06-10] Det slängs cigarettfimpar på föreningens mark. Dels är det ingen vacker syn, dels är det inte lämpligt med tanke på att det finns små barn i föreningen som kan få i sig dem. Vi ber därför rökarna i fråga att ta hand om sina fimpar.

Sophuset För allas trevnad ber vi alla föreningens medlemmar att tänka på att inte överlasta kärlen i sophuset. Om locken inte går att stänga sprider sig snabbt lukten av gamla sopor. Det gör även att råttor dras dit.

Kvarglömda glasögon [2016-06-10] Efter årsmötet glömde någon sina glasögon i föreningslokalen. Kontakta någon i styrelsen för att få tillbaka dem.

Trädgårdsmöblerna [2016-06-10] Under vecka 25 och 26 kommer föreningens trädgårdsmöbler att gås igenom och fräschas upp.

Årsstämma 2 juni [2016-05-19] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum torsdag 2 juni kl 19.00. Kallelse och årsredovisning har delats ut till samtliga medlemmar.

Dags att sopa parkeringen [2016-04-08] Inom kort kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna – senast onsdag 13 april – så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Grovsoprummet – ökade kostnader för föreningens medlemmar [2016-03-23] Under 2015 ökade föreningens kostnader för grovsovrummet till 45 000 kr. Jämfört med 2014 är det en ökning med 50%. Det innebär att varje lägenhet betalar i storleksordningen 500 kr per år för hanteringen av grovsopor. Dessvärre är en mycket stor del av vad som slängs i grovsovrummet sådant som inte borde hamna där. Det slängs stora mängder förpackningar, dvs sådant som borde lämnas till förpackningsåtervinningen på närmaste återvinningsstation. Det som slängs i grovsoprummet hamnar inte i återvinningen. Resultatet blir i stället att föreningens medlemmar får betala onödigt mycket pengar för en hantering som inte gynnar miljön. Tillsammans bör vi kunna förändra detta. Om alla i stället lämnar sina förpackningar på en återvinningsstation gör vi miljön en tjänst och får samtidigt ner våra kostnader.

Viktiga datum [2016-03-23] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum torsdag 2 juni kl 19.00. Kallelse kommer att delas ut inför stämman enligt vad som föreskrivs i föreningens stadgar. Dessförinnan kommer vi att ha en trädgårdsdag. Söndag 24 april samlas vi kl 10.00 för att göra fint i trädgården inför kommande sommarsäsong.

Föreningsinformation digitalt [2016-03-23] Vi har nu kommit dithän att mycket få av föreningens medlemmar inte har möjligheten att ta emot information via epost. Vi kommer därför att upphöra med att dela ut informationsblad till samtliga lägenheter. I stället kommer informationen att gå ut via epost, samt läggas ut på föreningens webbplats. Under en övergångsperiod kommer informationsbladen att sättas upp på anslagstavlorna i portarna. Vi ber därför samtliga medlemmar att skicka sin aktuella epostadress via kontaktformuläret senast 15 april.

Månadsavgifterna 2016 [2015-12-01] Från och med januari 2016 sänks månadsavgifterna med en procent. Hyran för p-platser höjs till 200 kr per månad, medan den för extraförråd lämnas oförändrad.

Stadgeändring [2015-11-03] Brf Insjöns medlemmar har på två föreningsstämmor – 2015-06-02 och 2015-09-16 – beslutat att anta en stadgeändring som rör föreningens möjlighet att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrningar. Följande tillägg till §20 beslutades: ”Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten”.

Trädgårdsdag 11 oktober [2015-10-03] Det är dags att låta vår trädgård gå i vintervila och det finns en del göromål som behöver utföras. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på höstens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 11 oktober kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Kallelse till extrastämma 16 september [2015-09-02] Brf Insjöns extrastämma äger rum 16 september, kl 19.00 i föreningslokalen. Kallelse/dagordning finns här.

Renovering av yttertrappor [2015-04-30] Under vecka 19 kommer renoveringen av yttertrapporna på Torsvägen 61A–C att påbörjas. För att arbetet ska kunna genomföras måste respektive port låsas under en dryg veckas tid. Under den tiden kommer in- och utpassage endast att kunna ske källarvägen.

Märkning av cyklar och barnvagnar [2014-10-01] Våra källarutrymmen och cykelställ behöver rensas. Därför ber vi samtliga medlemmar att senast 11 oktober märka upp sina cyklar och barnvagnar som förvaras i källarna eller i cykelställen med namn. Därefter kommer omärkta cyklar och barnvagnar, liksom övriga saker som enligt föreningens ordningsregler inte ska förvaras i källarna – till exempel möbler, leksaker och byggmaterial – att kastas.

Obligatorisk ventilationskontroll [2014-10-01] Alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK – obligatorisk ventilationskontroll. Föreningen har anlitat Notos Consult AB för den besiktning som kommer att ske inom kort i Brf Insjön. Det är viktigt att de får tillträde till samtliga lägenheter för att kunna genomföra besiktningen av ventilationen. Information om tider, möjlighet att lämna lägenhetsnycklar etc kommer att delas ut av Notos Consult AB till samtliga medlemmar. Skulle det vara så att de inte får tillträde kommer föreningen tvingas fakturera dessa medlemmar för de merkostnader det innebär.

Tvättider [2014-10-01] Husen vi bor i är lyhörda. Därför ber vi er som har egen tvättmaskin i lägenheten att respektera samma tvättider som gäller för tvättstugan, dvs tvätta inte efter 21.00 eller före 06.30.

Renoveringar i lägenheterna [2014-10-01] Större ingrepp och förändringar i lägenheterna måste anmälas till föreningen. Tänk på att lämna in nödvändiga handlingar i god tid innan arbetets start. Blankett för ändamålet finns på föreningens webbplats under rubriken Föreningen. Den skickas till föreningens förvaltare, Ann-Charlotte Iacobi på Fastighetsägarna, som även kan svara på frågor rörande renoveringar etc.

Uteplatsen [2014-10-01] Uteplatsen vid Torsvägen 61A, som delvis grävdes upp i samband med bytet av avloppsledningar, kommer att fräschas upp till våren. En landskapsarkitekt har tagit fram ett underlag för upphandling som vi nu kommer att gå ut med till ett antal entreprenörer och begära in offerter. Förhoppningen är sedan att arbetet ska kunna inledas till våren.

Återställandet av uteplatsen [2014-07-09] Vi har sammanställt medlemmarnas önskemål om den stora uteplatsen utanför Torsvägen 61A. Efter arbetet med avloppen är den i behov av en uppfräschning. Tyvärr går det inte att plantera nya träd där, eftersom som det skulle riskera att upprepa problemen med att rötter växer in i rören och orsakar stopp. Sammanställningen av önskemål har vi lämnat till en trädgårdsarkitekt som ska ta fram ett underlag för upphandling och genomförande.

Håll portarna stängda [2014-07-09] Se till att hålla portar och källardörrar stängda. I synnerhet så här i sommartider när färre människor rör sig i föreningen är det viktigt att objudna gäster inte ges tillfälle att komma in i våra hus.

Ny förvaltare [2014-06-15] Dimitrios Stasais är ny förvaltare för Brf Insjön. Kontaktuppgifter och telefontider.

Årsredovisning 2013 [2013-05-22] Föreningens årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig.

Kallelse till årsmöte 3 juni [2013-05-20] Brf Insjöns årsstämma äger rum 3 juni, kl 19.00 i föreningslokalen. Kallelse/dagordning finns här. Årsredovisning kommer att delas ut till samtliga medlemmar.

Ledigt förråd [2014-05-20] Det finns ett ledigt extraförråd att hyra. Storlek: 2,6 kvadratmeter. Hyra: 698 kr/år. Kontakta Eva Reithmeier på Fastighetsägarna om du är intresserad.

Vikarierande förvaltare [2014-04-29] Margareta Ödman Eriksson kliver tillfälligt in som föreningens förvaltare. Från och med 2 juni kommer föreningen att ha en ny permanent förvaltare.

Årsmöte 3 juni [2013-04-23] Brf Insjöns årsstämma äger rum 3 juni, kl 19.00 i föreningslokalen (baksidan Freyvägen 2C).

Trädgårdsdag 11 maj [2014-04-21] Våren är här och det finns en del göromål i vår trädgård. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på årets trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 11 maj kl 10.00. Föreningen bjuder på fika.

Nyckel upphittad [2014-04-14] En nyckel har hittats på gården. Kontakta Ola Bergman om du tror att det kan vara din.

Ny förvaltare [2014-02-18] Tomas Gustafsson har slutat på Fastighetsägarna, vilket innebär att Brf Insjön har fått en ny förvaltare Sven Riddarström.

Nya rutiner för att anmäla försäkringsskador [2013-12-19] I och med årsskiftet kommer föreningens gemensamma bostadsrättstillägg hos Folksam att börja gälla. Det innebär att det blir nya rutiner för skador i lägenheterna. Skador som täcks av försäkringen ska framdeles anmälas till Brf Insjöns förvaltare, Fastighetsägarna Stockholm. Kontaktuppgifter till förvaltningen finns på anslagstavlorna i portarna, samt under rubriken Förvaltning. Försäkringsvillkoren har tidigare delats ut till samtliga medlemmar och finns dessutom här.

Fastighetsägarnas förmånskort [2013-12-19] Föreningens förvaltare, Fastighetsägarna Stockholm, erbjuder kostnadsfritt samtliga medlemmar sitt förmånskort. Det är laddat med medlemserbjudanden till bostaden, med rabatter upp till 30 procent från drygt 30 samarbetspartners. Förmånskortet får alla boende i bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Fastighetsägarna. Förmånskortet är numera en app (iphone och android) som laddas ner till mobilen.

Instruktioner för iphone
Instruktioner för android

Boende som inte har tillgång till en smartphone kan istället beställa ett plastkort genom att ringa till Fastighetsägarnas kundservice på 08-617 76 00. Mer finns att läsa hos Fastighetsägarna Stockholm.

Månadsavgifterna 2014 [2013-12-19] För att följa kostnads- och prisutvecklingen kommer vi att höja månadsavgifterna med två procent från och med årsskiftet. Hyran för p-platser lämnas oförändrad.

Arbetet med rören [2013-12-19] Arbetet med att byta ut avloppsröret mellan Torsvägenhuset och Freyvägenhuset är nu slutfört. Det drog ut något på tiden eftersom det visade sig att den dagvattenledning som löper parallellt med avloppet var i stort behov av att bytas. Till våren kommer entreprenören att komma tillbaka för att lägga på jord och så gräs. De medlemmar som inte kunnat använda sina parkeringsplatser under entreprenaden kommer att krediteras för två månadshyror när avierna för kvartal två 2014 skickas ut.

Gemensamt bostadsrättstillägg från årsskiftet [2013-11-13] På Brf Insjöns senaste årsmöte fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att teckna ett gemensamt bostadsrättillägg med föreningens försäkringsbolag. Hittills har det legat på respektive medlem att teckna ett bostadsrättstillägg i anslutning till sin hemförsäkring. Med ett gemensamt bostadsrättstillägg betalar föreningen en årlig klumpsumma som täcker samtliga lägenheter. Handläggningen vid eventuella skador blir enklare i och med att endast ett försäkringsbolag behöver blandas in. Eftersom förutsättningarna för ett kollektivt bostadsrättstillägg stämmer överens med de riktlinjer årsmötet drog upp (självrisken är 1500 kr) har styrelsen låtit teckna ett sådant från och med 2014-01-01. Från det datumet kan alltså föreningens medlemmar avsluta sina egna bostadsrättstillägg. Vi återkommer med praktisk information, hur man anmäler eventuella skador etc, längre fram. Att teckna hemförsäkring ligger dock fortfarande på respektive medlem.

Trädgårdsdag [2013-11-13] Föreningens trädgårdsdag 13 oktober avlöpte mycket väl. En mängd göromål klarades av. Ett stort tack till alla som ställde upp.

Byte av avloppsrör [2013-11-13] Arbetet med att byta avloppsröret som går mellan Torsvägenhuset och Freyvägenhuset fortskrider. Om allt går enligt plan kommer det att vara klart i slutet av november. Anledningen till att vi tvingas byta rör är dels att trädens rötter vuxit in i dem och skapat stopp, dels att det blivit en sättning i delen närmast Freyvägen. Tyvärr har rördragningen inneburit att vi tvingats ta ner två av våra träd. Att gräva så nära träd innebär att rotsystemet skadas så mycket att det innebär en säkerhetsrisk att ha dem kvar. Till våren räknar vi med att hitta någon form av ersättning för de två träden. De medlemmar som hyr p-platser kommer att krediteras i efterhand.

P-plats 1-8 [2013-10-30] Parkeringsplatserna nummer 1 - 8 kommer tillfälligt att vara tillgängliga. De som hyr dessa kan använda dem till och med måndag 4 november. Därefter måste bilarna bort igen.

Parkeringen måste utrymmas [2013-10-24] Det avloppsrör som går tvärs över innergården måste bytas ut. Eftersom det medför omfattande grävarbeten måste samtliga bilar flyttas från parkeringen under några veckors tid. Vi ber därför alla medlemmar som har sina bilar på föreningens parkering att flytta dem senast onsdag 30 oktober 2013 kl 07.00.

Höststädning i trädgården 13 oktober [2013-10-07] Det är dags att låta vår trädgård gå i vintervila och det finns en del göromål som behöver utföras. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på höstens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 13 oktober kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Trädgårdsdagen [2013-05-19] Föreningens trädgårdsdag 12 maj avlöpte mycket väl. En mängd göromål klarades av, så nu är vår trädgård redo för den kommande sommarsäsongen. Ett stort tack till alla som ställde upp.

Varmvattnet [2013-05-19] Varmvattenförsörjningen har fortsatt att skapa problem. Trots mycket arbete har det visat sig svårt att identifiera de bakomliggande orsakerna. För att ytterligare försvåra har sedan flera problem avlöst varandra, vilket fått till följd att varmvattenförsörjningen fortsatt vara ojämn trots att fel avhjälpts. För tillfället görs därför en metodisk genomgång av hela systemet i panncentralen för att komma till rätta med problemen.

Förbättringar i trädgården [2013-05-19] Våra trädgårdsmästare kommer att genomföra förbättringar i rabatterna. Jord kommer att fyllas på, fyllnadsplanteringar kommer att göras och en del växter flyttas. Vi vill också passa på att be er som planterar egna växter eller sätter lökar att inte göra det i gräsmattan eftersom det försvårar gräsklippningen.

Årsmöte 23 maj [2013-05-16] Brf Insjöns årsstämma äger rum 23 maj, kl 19.00 i föreningslokalen (baksidan Freyvägen 2C). Kallelse och årsredovisning har delats ut till samtliga medlemmar.

Disk- och tvättmaskiner [2013-03-15] Vi behöver komma i kontakt med de medlemmar i föreningen som har en disk- eller tvättmaskin som får sin vattenförsörjning genom att vara kopplad direkt till pipen på en vattenkran. Om du har den typen av installation skulle vi uppskatta om du kontaktar föreningens fastighetsskötare Pierre Söderholm på Nacka Drift & Skötsel - info@nackadrift.se eller 070-729 62 92.

Varmvattnet [2013-02-15] Som säkerligen de flesta noterat har vi under en längre tid haft problem med varmvattenförsörjningen i föreningen. Tyvärr har det visat sig svårt att få bukt med problemet, trots att mycket arbete lagts ner på felsökning och justeringar.

Arbetet med att få ordning på varmvattenförsörjningen fortgår. Meddela gärna föreningens fastighetsskötare på Nacka Drift & Skötsel omgående om varmvattnet försvinner - info@nackadrift.se eller 070-729 62 92. Det hjälper dem att få en bättre bild av när och var problemen uppstår. Det är dock ingen idé att kontakta jouren om varmvattnet uteblir eftersom de inte har möjlighet att lösa problemet.

Nya kontaktuppgifter [2013-01-01] I och med årskiftet är det nya kontaktuppgifter som gäller för Brf Insjöns förvaltning. Se förvaltningssidan för ytterligare information.

Ny förvaltare – Fastighetsägarna ersätter ISS [2012-11-26] 1 januari 2013 byter Brf Insjön förvaltare. Eftersom ISS inte längre förmår leva upp till de kvalitetskrav föreningen har kommer såväl ekonomisk som teknisk/administrativ förvaltning att flyttas till Fastighetsägarna i och med årsskiftet. Från och med januari ska därför månadsavgifterna betalas till Fastighetsägarna. Avier för dessa kommer att skickas ut av Fastighetsägarna till samtliga medlemmar. I samma utskick kommer även en blankett för ansökan om betalning via autogiro att finnas med. Under december kan de som idag har autogiro hos ISS avsluta det.

Förvaltarbytet kommer även att innebära att kontaktpersoner byts ut. Vi återkommer längre fram med namn och kontaktuppgifter för de personer som kommer att arbeta för föreningen och dess medlemmar.

Föreningens elnät [2012-11-26] Eftersom våra hus, och därmed även vårt elnät, har passerat 50-årsstrecket har vi låtit genomföra en besiktning för att få en uppfattning om skicket på kablarna. Ett urval av föreningens lägenheter har besiktigats, liksom gemensamma utrymmen. Resultatet visar att elnätet är i gott skick och att några åtgärder inte behöver göras i nuläget. Vi kommer att följa upp detta med en ny besiktning vart femte år.

Månadsavgifterna 2013 [2012-11-26] För att följa den allmänna prisutvecklingen kommer vi att höja månadsavgifterna med två procent från och med årsskiftet. Hyran för p-platser lämnas oförändrad. Dock försvinner de avgiftsfria månaderna från och med 2013 eftersom det numera är kö för att få hyra p-plats.

Kallelse till årsmöte [2012-05-16] Kallelse till Brf Insjöns årsmöte, samt årsredovisning för 2011 har delats ut till samtliga medlemmar. Efter årsstämman bjuder föreningen på ost och vin. För att vi ska kunna köpa in rätt mängd behöver vi din anmälan senast 27/5. Meddela Barbro Liljebäck om du kommer. Antingen på telefon 070-646 35 09 eller via kontaktformuläret.

Grovsoprummet blir kvar [2012-05-02] Det har visat sig att grovsoprummets existens har engagerat många av föreningens medlemmar. Styrelsen har tagit till sig av kritiken och omprövat beslutet att avveckla grovsoprummet. Brf Insjöns medlemmar kommer alltså även fortsättningsvis kunna slänga grovsopor och tidningar i rummet på Sturevägen. Dock kan det uppstå glapp i hämtningen av grovsopor och tidningar den närmaste tiden eftersom nya avtal måste tas fram. Om ytterligare ett år kommer vi att sammanställa kostnaderna för grovsoporna för att se om det finns anledning att föreslå förändringar. Under det kommande året kommer dessutom Nacka kommun att ta fram en ny avfallsplan, något som kan ha inverkan på hur föreningen hanterar sina sopor.

Märkning av cyklar och barnvagnar [2012-04-15] Våra källarutrymmen och cykelställ behöver rensas. Därför ber vi samtliga medlemmar att senast 5 maj 2012 märka upp sina cyklar och barnvagnar som förvaras i källarna eller i cykelställen. Därefter kommer omärkta cyklar och barnvagnar, liksom övriga saker som enligt föreningens ordningsregler inte ska förvaras i källarna – till exempel möbler, leksaker och byggmaterial – att kastas.

Trädgårdsdag 6 maj [2012-04-15] Våren är här och det finns en del göromål i vår trädgård. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på årets trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 6 maj kl 10.00. Föreningen bjuder på fika. De som gör en insats denna dag kommer att få presentkort på ICA.

Årsmöte 31 maj [2012-04-15] Brf Insjöns årsmöte kommer att hållas torsdagen den 31 maj kl 19.00 i föreningslokalen (källarnedgången, baksidan Freyvägen 2c). Formell kallelse samt årsredovisning delas ut under maj månad.

Grovsoprummet stängs [2012-04-15] Styrelsen har beslutat att låta stänga grovsoprummet. Anledningen är att det kostar föreningen drygt 30 000 kr per år att ha den servicen. Fr o m 27 april 2012 kommer därför hämtningen av såväl grovsopor som tidningar att upphöra. För tidningar och returpapper finns det flera alternativ i Saltsjöbaden. Det närmaste är den återvinningsbehållare som står på parkeringen längs Saltsjöbanan ett drygt hundratal meter från föreningen i riktning mot Igelboda station. För grovsopor hänvisar vi till Österviks återvinningscentral. Med start hösten 2012 kommer vi dessutom att ordna så att en sopcontainer finns tillgängliga i samband med trädgårdsdagarna.

Ny förvaltare [2012-03-21] Saffet Simsek är föreningens nye förvaltare på ISS. Han nås på tel 020–155 155 eller via kontaktformuläret.

Nya stadgar [2012-03-21] Vid föreningsstämmorna 2011-06-01 och 2011-09-07 beslutade Brf Insjöns medlemmar att anta nya stadgar. Dessa har nu registrerats av Bolagsverket. De nya stadgarna finns här.

Nya ordningsregler för föreningslokalen [2012-03-21] Eftersom många människor får allergibesvär av pälsdjur har vi beslutat att ändra de ordningsregler som gäller för föreningslokalen. Det är nu inte längre tillåtet att ha pälsdjur där. Ordningsreglerna i sin helhet finns anslagna i föreningslokalen.

Medlemsavgiften till HSB [2012-03-21] Föreningen har sedan 1998 betalat medlemmarnas medlemsavgifter till HSB. Det har nu visat sig att det inte är förenligt med gällande regler. HSB har meddelat föreningen att de har för avsikt att skicka ut avier direkt till respektive medlem. Förändringen gäller från och med 2012. Föreningens nya stadgar innebär att det inte längre är ett krav att vara HSB-medlem för att vara medlem i Brf Insjön.

Månadsavgifterna 2012 [2011-12-16] För att följa den allmänna prisutvecklingen kommer vi att höja månadsavgifterna med tre procent från och med årsskiftet.

Utlämning av nyckelbrickor [2011-11-18] Nyckelbrickor till det nya passersystemet för portar och källardörrar kan kvitteras ut i föreningslokalen (baksidan Freyvägen 2C) på följande tider.

• Söndag 20 november kl 18.00–19.00
• Måndag 28 november kl 18.00–19.00
• Tisdag 6 december kl 18.00–19.00

OBS! Medtag legitimation.

For information om passersystem, porttelefoner etc se infoblad.

Nytt passersystem [2011-10-01] Efter avslutad upphandling har nu arbetet med att installera nya lås till portarna, med tillhörande nyckelbrickor och porttelefoner, påbörjats. Arbetet beräknas vara klart under vecka 42.

Säkerhetsdörrar [2011-10-01] Ingrid Schober – Sturevägen 4A, tel 717 26 81 – ser över möjligheterna att få ner priset på säkerhetsdörrar om flera boende samordnar sina inköp. Kontakta henne för ytterligare info senast 7/10.

Målning efter installation av säkerhetsdörr [2011-10-01] Det åligger den som installerat en ny dörr att återställa dörrfodret i ursprungligt skick. För målningsanvisningar/färgkoder kontakta styrelsen.

Förvaring i gemensamma utrymmen [2011-10-01] Enligt de ordningsregler som föreningens medlemmar enats om är det inte tillåtet att förvara saker i de gemensamma utrymmen som finns i våra källare. Det har under senare tid samlats en hel del saker där. Det som inte tagits bort senast 15/10 kommer att kastas.

Återställning efter dränering [2011-10-01] Arbetet med dräneringen på gårdssidan av Freyvägenhuset är nu avslutat. Eftersom det grus och den jord som lagts dit kommer att sjunka ihop något, och mer kommer att behöva läggas dit, väntar vi med att återställa gräsmattan till våren.

Extrastämma [2011-08-30] Med anledning av stadgeändringarna som årsmötet i juni beslutade om hålls en extra föreningsstämma 27 september 2011. Kallelse.

Nya telefonnummer för felanmälan [2011-08-01] Idag byter Brf Insjön fastighetsskötare. Från och med 1 augusti ansvarar Nacka Drift & Service AB för fastighetsskötseln hos oss. Detta medför nya kontaktuppgifter.

Felanmälan, måndag–fredag, 08.00–16.00): tel 070-729 62 92, www.nackadrift.se

Jour, övriga tider: tel 08-18 70 00

Tänk på att jourutryckningar kostar pengar. Om det går, vänta med din felanmälan till ordinarie arbetstid.

Eldningsförbud [2011-06-16] Så här skriver brandförsvaret: ”Just nu är det förbjudet att elda inom Stockholms län. Anledningen till förbudet är den torra väderlek som råder och att det därmed är mycket torrt i markerna.Grillning på säkra grillplatser är tillåten under förutsättning att du har tillgång till släckutrustning. All grillning ska ske med stor försiktighet och sker under eget ansvar. En engångsgrill är inte en säker grillplats. Vi uppmanar till mycket stor försiktighet i samband med grillning på säkra grillplatser, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand”.
Summering av årsmötet
[2011-06-16] På föreningens årsmöte 1 juni beslöt medlemmarna att inte tillstyrka motionen om grillning. Det är med andra ord inte heller framdeles tillåtet att grilla på balkongerna. De nya stadgarna godkändes av stämman. Dock krävs det att de godkänns av ytterligare en stämma, så en extrastämma kommer att hållas efter sommaren.Efter omval ser föreningens styrelse ut enligt följande.
Fler cykelställ och en leksakslåda [2011-06-16] Styrelsen har beslutat att utvidga cykelställen på två ställen i föreningen – dels på baksidan av Freyvägen 2c, dels utanför Torsvägen 61b-c. Dessutom kommer en låda för leksaker att ordnas till lekplatsen.
Ordningsfrågor [2011-06-16] För allas trevnad ber vi alla föreningens medlemmar att tänka på att inte överlasta kärlen i sophuset. Om locken inte går att stänga sprider sig snabbt lukten av gamla sopor. Se till att hålla portarna stängda för att minska risken för objudna gäster. Tänk på att cyklar och leksaker ska förvaras på anvisade platser eller i respektive medlems lägenhet.
Våra blommor [2011-06-16] Vi har planterat blommor i krukorna vid entréerna. Hjälp gärna till med att vattna dem så att de håller sig fina hela sommaren.

Årsmöte 1 juni [2011-01-31] Brf Insjöns årsmöte kommer att hållas onsdagen den 1 juni kl 19.00 i föreningslokalen (källarnedgången, baksidan Freyvägen 2c). Motioner till årets möte ska vara inlämnade till styrelsen senast 31 mars.

Stamrenoveringen avslutad [2010-12-23] Stamrenoveringen i föreningen är nu avslutad. Projektet har avlöpt mycket smidigt och vi är nöjda med resultatet. Även ekonomiskt ser det bra ut. När vi nu summerar kan vi konstatera att totalkostnaden hamnar strax under budget.

Månadsavgifterna 2011 [2010-12-23] I och med att stamrenoveringsprojektet har gått helt enligt plan och inte bjudit på några extra kostnader utöver budget kommer vi kunna lämna månadsavgifterna oförändrade under 2011.

Förändring av styrelsen [2010-12-23] Lotta Nyberg har valt att avgå ur styrelsen. I övrigt ser styrelsens sammansättning ut som tidigare.

Din e-postadress [2010-12-23] För att i förlängningen kunna skicka all föreningsinformation med e-post ber vi alla medlemmar att meddela styrelsen sin e-postadress via formuläret här till vänster.

TV10 – ny kanal i föreningen [2010-10-13] Det analoga grundutbudet av tv-kanaler i föreningens kabelnät har utökats med sportkanalen TV10. Det enda som behöver göras är en ny kanalsökning. Information om hur en kanalsökning görs finns i tv:ns bruksanvisning och de flesta nyare tv-apparater har automatisk kanalsökning. De flesta av Com Hem godkända digitalboxar uppdateras automatiskt.

Trädgårdsdag 24 oktober [2010-10-13] Det är dags att låta vår trädgård gå i vintervila och det finns en del göromål som behöver utföras. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på höstens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 24 oktober kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika. De som hjälper till denna dag kommer att få presentkort på ICA.

Källarna [2010-10-13] Enligt de ordningsregler som föreningens medlemmar enats om är det inte tillåtet att förvara saker i de gemensamma utrymmen som finns i våra källare. Det har under senare tid samlats en hel del saker där. Dessa kommer nu att transporteras bort och kastas.

Feldebitering [2010-10-13] Det har visat sig att det skett en feldebitering när det gäller p-platserna. Trots att juli och augusti ska vara hyresfria har debitering skett för dessa månader. De medlemmar som berörs av detta kommer att kompenseras på avierna som skickas ut för första kvartalet 2011.

Hjälp till att hålla portar och källardörrar stängda [2010-10-13] Vi behöver hjälpas åt att hålla portar och källardörrar stängda. Dels handlar det om att undvika att föreningen och dess medlemmar får onödiga uppvärmningskostnader, dels handlar det om att försvåra för objudna gäster.

Stamrenoveringen [2010-10-13] Arbetet med föreningens stammar löper på enligt plan, både ekonomiskt och tidsmässigt. Torsvägenhuset är klart och snart även Freyvägenhuset. Inom kort inleds den sista etappen med Sturevägshuset.

Info för medlemmar på Sturevägen [2010-06-15] Det är dags för den tredje etappen av stamrenoveringen. Information har delats ut till samtliga boende på Sturevägen 4A-C. Tänk på att samtliga medlemmar i detta hus måste lämna in nycklar senast 21 juni 2010.

Vid beställning av badrumsrenovering kan Hantverkarformuläret med fördel användas. Det har utarbetats av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

Info för medlemmar på Freyvägen [2010-05-11] Andra etappen av stamrenoveringen kommer inom kort att inledas på Freyvägen. Information har delats ut till samtliga boende på Freyvägen 2A-C. Tänk på att samtliga medlemmar i detta hus måste lämna in nycklar senast 20 maj 2010.

Vid beställning av badrumsrenovering kan Hantverkarformuläret med fördel användas. Det har utarbetats av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

Stölder i tvättstugan [2010-05-03] Under senare tid har det förekommit ett antal stölder i tvättstugan. Vi ser över möjligheterna att förbättra säkerheten. Under tiden ber vi samtliga medlemmar att vara uppmärksamma och rapportera eventuella ytterligare stölder till styrelsen.

Trädgårdsdag 9 maj [2010-05-03] Våren är här och det finns en del göromål i vår trädgård. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på årets trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 9 maj kl 10.00. Föreningen bjuder på fika.

Cigarettfimpar [2010-05-03] Det förekommer cigarettfimpar nedanför en del balkonger. Dels är det ingen vacker syn, dels är det inte lämpligt med tanke på att det finns små barn i föreningen som kan få i sig dem. Vi ber därför rökarna i fråga att ta hand om sina fimpar.

Årsmöte [2010-05-03] Brf Insjöns årsmöte kommer att hållas tordagen den 3 juni kl 19.00 i föreningslokalen (källarnedgången, baksidan Freyvägen 2c). Dagordning och årsredovisning delas ut separat.

Lägesrapport stamrenoveringen [2010-05-03] Arbetet med att renovera våra stammar för vatten och avlopp har startat i Torsvägenhuset och projektet löper enligt plan, såväl tids- som kostnadsmässigt. Arbetet i de berörda lägenheterna har pågått i två till tre veckor och de boende har kunnat använda vatten och toaletter, i stort sett, under hela tiden. Denna första av tre etapper planeras vara klart till midsommar. Nyckelhanteringen och tillträde till lägenheter, lokaler och förråd har fungerat bra. Tack till alla som följt våra anvisningar.  Etapp två och tre, för Freyvägen och Sturevägen, planeras pågå mellan v 24 och v 46 (med avbrott för semester) respektive mellan v 45 och v 5 2011. Mer information kommer längre fram.

Info för medlemmar på Torsvägen [2010-03-05] Första etappen av stamrenoveringen kommer inom kort att inledas på Torsvägen. Information har delats ut till samtliga boende på Torsvägen 61A-C. Tänk på att samtliga medlemmar i detta hus måste lämna in nycklar senast 12 mars 2010.

Beslut om stamrenovering [2010-02-19] Föreningens extra stämma beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om stamrenovering.

Fria digitala kanaler [2010-02-19] Alla Com Hem-anslutna hushåll kan sedan januari 2010 ta emot ett antal fria digitala kanaler utan extra abonnemangskostnad. Allt som krävs för att se de fria digitala kanalerna är en godkänd digitalbox eller en tv med inbyggd digitalbox godkänd av Com Hem. Något programkort behövs inte (Om du har en gammal digitalmottagare av märket Sagem eller Macab kommer du inte kunna ta emot de fria digitala kanalerna utan programkort). Kanalerna som visas fritt är, SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24 och SVT Barnkanalen, TV4, TV6 och AXESS TV.

Informationsmöte om stamrenovering [2010-01-28] Med anledning av den planerade stamrenoveringen i föreningen anordnas ett informationsmöte onsdagen 10 februari 2010, kl 19.00, i föreningslokalen på Freyvägen. Skriftlig information – om både själva stamrenoveringen och möjligheten till renovering av badrum – har delats ut till samtliga medlemmar.