Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Datum för årsmöte [2019-01-17] Brf Insjöns ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum 4 juni 2019, kl 19.00. Platsen är som vanligt föreningslokalen på Freyvägen. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut inför stämman.

Återvinning av julgranar [2019-01-03] Julgranar får inte lämnas i föreningens sophus eller på gården, men när julen är över hjälper Nacka kommun dig att bli av med din julgran. Lördag 12 januari och söndag 13 januari klockan 11–17 finns containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i kommunen. Insamlingsplatserna är bemannade med personal som hjälper till att lasta din gran. För Brf Insjön är närmaste insamlingsplats parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen.

Du kan även lämna din gran till återvinningscentralerna i Boo, Älta och Östervik.

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka två månader.

Laddning av elbilar [2019-01-03] Det har kommit önskemål om att kunna ladda elbilar via motorvärmaruttagen på parkeringen. Vår nuvarande motorvärmaranläggning är dock inte alls lämpad för ändamålet. I och med att installationen inte är gjord med laddning i åtanke finns det flera saker som kan gå fel och orsaka brand. Skulle så ske finns det dessutom inte någon försäkring som täcker skadorna. Mot bakgrund av detta måste vi införa ett generellt förbud mot laddning från motorvärmaranläggningen som den ser ut idag.

Däremot kommer vi att se vad som går att göra för att ordna laddplatser i föreningen. Vi kommer att undersöka hur stort intresset är och vilka lösningar som finns för vårt behov. Vi ber er som är intresserade att meddela detta till styrelsen.

Nödutgång i föreningslokalen [2018-12-13] 19-20 december kommer en nödutgång att monteras för föreningslokalen på Freyvägen. På grund av arbetet med denna kan lokalen inte bokas dessa båda dagar.

Radonmätning [2018-12-13] Det genomförs just nu en radonmätning i våra hus. Dosor för mätning har delats ut till 27 av föreningens lägenheter. Tänk på att sätta upp dessa enligt instruktionerna. Mätningen pågår under en längre tid, vilket gör att resultatet kommer att kunna redovisas först under våren.

Avgifter 2019 [2018-12-12] Från med årsskiftet kommer månadsavgifterna att höjas med två procent.