Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Årsstämma 31 maj [2017-05-16] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum torsdag 31 maj kl 19.00. Kallelse delas ut till samtliga medlemmar. Övriga årsmöteshandlingar finns att ladda ner här. Den som önskar utskrifter av handlingarna kan kontakta styrelsen.

Dags att sopa din p-plats [2018-04-19] Inom kort kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna – senast tisdag 24 april – så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Källarförråden på Torsvägen [2018-04-19] I höstas trängde vatten in i den del av källaren i Torsvägenhuset där lägenhetsförråden finns. Sedan vi låtit genomföra en omledning av en dagvattenledning har problemet upphört. Men i och med att det handlar om ledningar under jord är det svårt att med hundraprocentig säkerhet säga att problemet är löst. Vi ber därför er som har förråd på Torsvägen att vara extra uppmärksamma på fukt de kommande månaderna. Tänk på att inte ställa saker som kan skadas av vatten direkt på golvet.

Årsmöte 31 maj [2018-04-19] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum torsdag 31 maj kl 19.00. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att distribueras längre fram.

Trädgårdsdag 6 maj [2018-04-19] Vår trädgård behöver göras i ordning inför sommaren. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på vårens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 6 maj kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Delvis ny styrelse [2018-02-06] Vid föreningens extrastämma 30 januari valdes Fredrik Blomberg in i styrelsen som ordinarie ledamot. Kristina Nyberg valdes som revisorssuppleant. 

  • Ordförande: Ola Bergman
  • Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad
  • Sekreterare: Barbro Liljebäck
  • Kassör: Fredrik Blomberg
  • Ledamot: Magnus Fägerblad
  • Ledamot (HSB): Josef Ingrosso
  • Suppleant: Rosemarie Eklund
  • Revisorer: Lena Dennryd och Anna Stenberg (Mazars)
  • Revisorssuppleanter: Kristina Nyberg och Åsa Thelin (Mazars)
  • Valberedning: Sven Claesson (sammankallande) och Filip Edström

Första steget mot nya stadgar [2018-02-06] På föreningens extrastämma valde medlemmarna även att anta det förslag till nya stadgar som HSB tagit fram. För att beslutet att ändra stadgarna ska bli giltigt krävs att även den ordinarie stämman i år väljer att anta förslaget.
Dörrstängare Torsvägen [2018-02-06] Under senare tid har det förekommit att dörrstängarna till källardörrarna på Torsvägen lossats. Detta får inte göras. Dels äventyrar det brandsäkerheten i våra hus, dels innebär det extra kostnader föreningens medlemmar när fastighetsskötarna måste montera tillbaka dem.