Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Grovsoprummet avvecklas [2016-11-23] På Brf Insjöns årsmöte 2 juni beslöt medlemmarna att bifalla den inkomna motionen om att stänga grovsoprummet. Vecka 49 görs den sista tömningen innan grovsoprummet avvecklas. Tidningsåtervinningen kommer att fortsätta finnas kvar. Den flyttar bara tvärs över källargången till det förråd som finns där. Tänk på att grovsopor och återvinning inte ska slängas i sophuset på gården, utan för dessa hänvisar vi till återvinningsstationerna vid Igelbodavägen/Stockholmsvägen och Saltsjöbaden centrum respektive återvinningscentralen i Östervik.

Böcker bortskänkes [2016-11-23] Ett trevligt initiativ är den möjlighet att byta böcker som ordnats i mangelrummet på Sturevägen. Just nu växer dock antalet böcker så att det är svårt att få plats, så passa gärna på att hämta några böcker du inte läst.

Avgifter 2017 [2016-11-23] För 2017 kommer månadsavgifterna att sänkas med tre procent.

Mopedparkering [2016-11-23] Inom kort kommer arbetet med att anlägga en mopedparkering att på börjas. Den kommer att placeras i anslutning till den cykelparkering som finns på gården, på baksidan av Freyvägen 2B.

Brandsäkerhet i juletid [2016-11-23] Inför advent och jul kan det vara bra att ägna brandsäkerheten en extra tanke. Läs gärna ”Goda råd om ljus i juletid”, ett informationblad från Brandskyddsföreningen. Det innehåller råd för att förebygga risken för bränder i våra bostäder.

Försenad stamspoling [2016-11-10] Vädret och trafiksituationen påverkar den stamspolning som planerats för torsdag 10 november. Masab som utför arbetet har problem att ta sig till Saltsjöbaden. De hoppas kunna påbörja spolningen efter lunch, men kan i nuläget inte lova någonting bestämt. [Uppdatering kl 11.15] Dagens stamspolning flyttas till 16 november. Masab aviserar på nytt och lämnar tillbaka nycklar. Observera att ändringen av dag endast berör de lägenheter där stammarna skulle ha spolats 10 november.