Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Kallelse extrastämma [2018-01-16] 1 juli 2016 trädde lagändringar i kraft i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. I övergångsbestämmelserna till lagen om ekonomiska föreningar anges att om föreningens stadgar strider mot lag så ska styrelsen till en föreningsstämma som ska hållas senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna så att de överensstämmer med lag. Med anledning av detta har HSB tagit fram nya stadgar för Brf Insjön, stadgar som uppfyller de nya kraven. För att stadgarna ska kunna ändras krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor.

Härom året minskades antalet ledamöter i styrelsen. Förändringar i arbetsbelastningen gör nu att det finns behov att välja in en ny ledamot i styrelsen. Valberedningen har tagit fram förslag. I och med att valberedningens förslag till ny ledamot är nuvarande revisorssuppleant kommer även ett fyllnadsval för posten som revisorssuppleant att behöva göras.

  • Tid: tisdag 30 januari 2018, kl 19.00
  • Plats: föreningslokalen, baksidan Freyvägen 2C
  • Dagordning

Återvinning av julgranar [2018-01-04] När julen är över hjälper Nacka kommun dig att bli av med din julgran. Lördag 13 januari och söndag 14 januari klockan 11–17 finns containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i kommunen. Insamlingsplatserna är bemannade med personal som hjälper till att lasta din gran. För Brf Insjön är närmaste insamlingsplats parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen.

Du kan även lämna din gran till återvinningscentralerna i Boo eller Östervik.

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka två månader.

Julgranar får inte lämnas i föreningens sophus eller på gården.

Avgifter och hyror 2018 [2017-12-07] Avgifterna kommer att vara oförändrade under 2018 men hyran för parkeringsplats höjs till 250 kr/månad från 1 januari 2018.