Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Trädgårdsdag söndag 16 oktober [2016-10-12] Tillsammans gör vi iordning vår trädgård inför vintervilan. Passa på att fixa fint tillsammans och samtidigt träffa grannar/lära känna nya grannar i föreningen på höstens trädgårdsdag. Väl mött i trädgården söndagen den 16 oktober kl. 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika. Har du grill, leksaker eller annat löst ute på vår gemensamma gård? Tag hand om det. Allt löst kommer att plockas bort på trädgårdsdagen.

Grovsoprummet [2016-06-10] På Brf Insjöns årsmöte 2 juni beslöt medlemmarna att bifalla den inkomna motionen om att stänga grovsoprummet. Avvecklingen av grovsovrummet kommer att ske under hösten, efter att styrelsen undersökt möjligheten att flytta på och behålla tidningsåtervinningen.

Styrelsen 2016/2017 [2016-06-10] Sedan årsmötet består Brf Insjöns styrelse av Ola Bergman (ordf), Magnus Fägerblad (v ordf), Barbro Liljebäck (sekr), Maggie Hård af Segerstad (ledamot), Rosemarie Eklund (suppl), Rose-Marie Axenstam (HSB:s repr). Revisorer är Lena Dennryd och Anna Stenberg. Revisorssuppleanter är Kristina Nyberg och Åsa Thelin. Valberedningen utgörs av Ansa Messner och Kerstin Bridgeman-Williams.

Föreningslokalen [2016-06-10] Arbetet med att renovera köket i föreningslokalen är nu slutfört. Det är därmed åter möjligt för föreningens medlemmar att boka lokalen.

Vattning [2016-06-10] Kristina Nyberg har gjort ett fantastiskt jobb med att iordningställa alla blomkrukor i trädgården och vid entréerna. För att blommorna ska hålla sig fina behövs det hjälp med vattning. Vattenkannor finns i portarna och vatten finns i kranen som sitter på fasaden på Sturevägshuset in mot gården.

Fimpar [2016-06-10] Det slängs cigarettfimpar på föreningens mark. Dels är det ingen vacker syn, dels är det inte lämpligt med tanke på att det finns små barn i föreningen som kan få i sig dem. Vi ber därför rökarna i fråga att ta hand om sina fimpar.

Sophuset För allas trevnad ber vi alla föreningens medlemmar att tänka på att inte överlasta kärlen i sophuset. Om locken inte går att stänga sprider sig snabbt lukten av gamla sopor. Det gör även att råttor dras dit.

Kvarglömda glasögon [2016-06-10] Efter årsmötet glömde någon sina glasögon i föreningslokalen. Kontakta någon i styrelsen för att få tillbaka dem.

Trädgårdsmöblerna [2016-06-10] Under vecka 25 och 26 kommer föreningens trädgårdsmöbler att gås igenom och fräschas upp.